Rubí, on érem, som i serem

En ocasions cal fer memòria per valorar el que tenim. Els i les socialistes apel·lem a aquesta memòria dels nostres veïns i veïnes per parlar de les transformacions de la ciutat en els darrers 12 anys. I ens sentim responsables i satisfets amb les millores que Rubí ha experimentat amb els governs socialistes, dels quals he format part activament durant 10 anys.

L’any 2003, Rubí encara era una ciutat amb una via de tren  que no estava coberta. L’actual Rambla del Ferrocarril, tal i com la coneixem avui, es va inaugurar l’any 2007, tot just abans de finalitzar el primer mandat de govern socialista.

El CEIP Ca N’Alzamora i el CEIP Rivo Rubeo van ser dues escoles construïdes i inaugurades el primer mandat socialista (2003-2007). Les reformes integrals del CEIP 25 de Setembre (edifici nou) i Mossèn Cinto Verdaguer (ampliació) es van dur a terme en el segon mandat socialista a la nostra ciutat.


D’una escola bressol (predemocràtica), edifici que es va construir nou i com a escola bressol La Bruna es va inaugurar l’any 2009, hem viscut la construcció de dos centres nous: l’Escola Bressol La Lluna (2005 i ampliació 2006) i l’escola bressol Sol Solet, fets que demostren el compromís del PSC amb l’educació 0-3 anys. L’Escola d’Adults es va poder traslladar a l’edifici Bullidor l’any 2007, després de fer una rehabilitació de l’espai i adequar-lo perquè la nostra aposta per l’educació al llarg de la vida ens obligà a dignificar els espais de formació d’adults (tot i ser una competència del govern autonòmic). L’ampliació de l’escola de música i la implementació de l’escola oficial d’idiomes a la nostra ciutat, complementen una oferta educativa que cal continuar ampliant i protegir de les temptacions de partits de dretes que practiquen retallades en drets bàsics com l’educació i que els governs socialistes de la nostra ciutat no hem consentit ni consentirem.

Tenim una biblioteca que actualment és la segona més gran de Catalunya, un amfiteatre resultant de la rehabilitació de l’entorn del Museu Municipal Castell i un Celler Cooperatiu que ofereixen espais culturals de qualitat que ens permeten refermar i millorar la nostra aposta per la promoció de la cultura.

Els parcs de Ca n’Alzamora, la plaça Josep Tarradellas, la plaça de la Sardana, la plaça Santa Rosa, la rehabilitació de la plaça 11 de Setembre (amb un monument de la Pepa de Haro), la remodelació de la plaça Nova de Les Torres, l’arranjament i rehabilitació de la plaça del Dr. Guardiet, entre d’altres, formen una llista considerable de parcs i places que ofereixen un espai públic de qualitat a la ciutat, que també cal ampliar, millorar i mantenir.

Les noves instal·lacions de la Unió Petanca Les Torres-Rubí, la millora de la Petanca Santa Rosa, el pavelló La Llana, la construcció d’un skate park, el Duet Esports al 25 de Setembre, els camps de gespa a les pistes dels camps de futbol de la ciutat, el tancament de la pista Francesc Calvo (tot i que en aquest moment requereixi d’un nou replantejament), les noves dependències del Club Natació Rubí, han estat progrés, nous recursos que no existien l’any 2003 i que al llarg dels anys de governs socialistes esdevenen accions per millorar la vida esportiva a la ciutat. La dignitat de les instal·lacions és una tasca passada, present i futura, necessària per fer possible l’objectiu principal de foment i promoció de l’esport de base. En endavant és obligatori revisar les necessitats dels diferents clubs i entitats per aconseguir un ús dels equipaments adequat a les realitats dels diferents esports a Rubí.

El darrer mandat ha estat marcat per una crisi econòmica que ha provocat que molts rubinencs i rubinenques pateixin dificultats. Actualment són gairebé 7000 persones que no tenen feina a la nostra ciutat. Els darrers 4 anys no han estat anys de grans obres ni inversions. La ciutat no requeria de grans edificis. L’esforç del mandat 2011-2015 s’ha focalitzat en pal·liar els efectes de la crisi econòmica a Rubí. Els plans d’acompanyament a la crisi i l’increment de recursos humans i materials per poder atendre l’augment de demanda en els serveis socials municipals, han estat els principals objectius de l’agenda municipal.

Es tractava de no deixar cap família en el camí i malgrat la deixadesa del govern central del PP (desmantellament de la llei de dependència, manca de programes socials i de fons socials), i malgrat les polítiques de dretes excloents del govern convergent de Catalunya CIU+ERC (desmantellament del programa de la renda mínima d’inserció), l’Ajuntament de Rubí ha incrementat el pressupost per complementar les beques de menjador escolar i garantir un àpat adequat a aquells infants amb situacions de necessitat. El govern socialista ha ajustat un pressupost a la realitat de la nostra ciutat prioritzant les situacions de persones i famílies que més ho necessiten, per davant d’altres accions que tot i que haguessin estat més vistoses, hauran d’esperar.

I Rubí som tots i totes els que vivim, els que treballem i els que voldrien treballar però no tenen feina. Tots i totes fem ciutat i cap proposta política ens pot excloure de la condició de ciutadans i ciutadanes. La proposta socialista és d’un futur d’oportunitats per a tothom. Un futur d’inclusió.

Vam poder inaugurar una llar tutelada per a persones amb discapacitat, de titularitat municipal, l’any 2008. Rubí compta amb equips de serveis socials municipals dotats adequadament en personal i territorialitzats com una ciutat de 75 mil habitants mereix.

En endavant cal millorar, encara més, els serveis i les prestacions. Els rubinencs i les rubinenques tenim dret a poder utilitzar serveis municipals de qualitat i aquesta ha de ser la fita, la qualitat dels serveis municipals.

La nostra ciutat és una ciutat que encara pot créixer. Rubí mereix que ens sentim orgullosos i cal que tothom pugui sentir-se part de la millora de la ciutat. Vull formar part, com he fet els darrers anys, de la prosperitat de la ciutat. No deixarem passar els trens de l’ambició i la qualitat. Rubí ha d’estar en el mapa.

Com a membre dels governs que han possibilitat aquestes transformacions em sento orgullosa de la feina que hem fet. Com a rubinenca i com a ciutadana vull un govern municipal que treballi amb coratge per la ciutat. I com a candidata socialista a l’alcaldia, espero tenir la confiança dels meus veïns i veïnes per poder liderar aquest camí d’ambició per Rubí.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.