Per si no en teníem prou

Per si no en teníem prou

La renúncia dels partits que governen Catalunya, CIU i ERC, a confeccionar uns pressupostos per l’any 2013 té conseqüències reals que afecten molt directament a la ciutadania. Podem estar d’acord en que el repartiment del dèficit autonòmic és injust però no en que aquesta sigui l’excusa per no fer pressupostos per aquest 2013. Si més no, és tan injust com els deutes que la Generalitat manté amb els Ajuntaments que no per això deixen d’exercir la seva responsabilitat i no es neguen a fer pressupostos per responsabilitat amb la ciutadania.

Un pressupost, per definició, és l’expressió real de la voluntat política d’un govern. D’aquesta definició i de l’actual situació es desprenen dues evidències. La primera és que CIU se sent còmode governant amb uns pressupostos pactats amb el PP, que són un atac directe al model d’estat del benestar i que mantenen uns ajustos similars a la proposta d’ajust que pel 2013 planteja el govern de Madrid. La segona, la covardia d’ERC que dóna suport a uns pressupostos de dretes i socialment injustos però que amb la pròrroga s’estalvia donar explicacions de la seva postura al Parlament.

Però el que m’interessa en aquest article és parlar de les conseqüències reals del tacticisme polític de CIU i ERC. El 3 de setembre el Consell Comarcal del Vallès Occidental feia públiques les dades d’atorgament de beques menjador per aquest curs escolar. L’increment de sol·licituds ha estat d’un 13% respecte l’any passat. La pròrroga de pressupostos ha suposat la congelació de la partida pressupostària de beques menjador i la conseqüencia directa d’ aquesta decisió política ha estat que 4.460 alumnes de la comarca s’hagin quedat sense beca menjador perquè només s’han pogut atendre un insuficient 51,5 % de les sol·licituds.

Des del Consell Comarcal es va demanar a la Consellera Rigau l’ampliació de la partida pressupostària per tal d’atendre amb un ajut del 50% del preu de l’àpat a tots aquells infants que, segons avaluació dels serveis socials, es troben en una situació de precarietat econòmica que fa necessari un ajut de menjador. La resposta ha estat negativa i és que la irresponsabilitat de no fer pressupostos té com a conseqüència la impossibilitat de redefinir les prioritats. Això si, els concerts per les escoles que segreguen els nens per sexe estan garantits…

Per si no en teniem prou, a un inici de curs que afronta l’envit recentralitzador del govern del PP amb la reforma de la LOMCE, que pretén un clar retrocés en el nostre model d’immersió lingüística i amb un clar component de regressió ideològica, cal afegir la incapacitat del govern de la Generalitat per donar respostes a les necessitats reals dels ciutadans del nostre país. La fugida endavant que protagonitza el govern de CIU en els últims anys i que té com a còmplice a ERC, té conseqüències reals.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.